Obsah

Sakrální stavby

 

Kostel sv.  Archanděla Michaela

Kostel s gotizujícími prvky byl postaven v letech 1628–1650. Obnoven po požáru v r. 1852.
 
 
Kostel Archanděla Michaela
 
 
 
 
 
 

Kostel sv. Anny, Tanaberk

 

Vrch Tanaberk s kostelem sv. Anny je jedním z nejkrásnějších míst Všerubského průsmyku. Historii zdejšího poutního svatostánku poznamenal    25. července 1703 atmosferický úkaz. Zářící oblaka při večerním soumraku inspirovaly všerubského kantora a varhaníka Františka Pajera ke stavbě první dřevěné kaple.

Zpráva o neuvěřitelném úkazu se rychle rozšířila do Čech i do Bavor a sláva tohoto místa a množství  poutníků stále rostla. Proto na podnět všerubského faráře započala roku 1712 stavba poutního kostela na Tanaberku. Stavitel italského původu M. A. Gilmettim dokončil stavbu v roce 1717. Vnitřní malby pocházejí z let 1725 – 1727.

Později, když začal zájem o poutní místo opadat, předala všerubská farnost kostel koutské vrchnosti – rodu Stadionů. Ti nechali ještě do poloviny 18. století na vrchu vybudovat poutnický dům a faru. Roku 1816 začala u kostela sv. Anny fungovat také škola. Rod Stadionů má přímo v kostele svoji rodinnou hrobku, pohřbíváni zde byli také knězi, kteří sloužili na farnosti.

V průběhu let byla kostelní věž několikrát zasažena bleskem a v roce 1865 na Tři krále kostel vyhořel a z chrámu zbyly jen holé zdi. Podařilo se zachránit jen obraz sv.Anny. Po opravě zmizely dvě menší věže. Kopule z r.1868 musela být z rotundy v r.1897 sňata, protože nadměrně zatěžovala zdivo chrámu, poškozením a následnými opravami několikrát změnila svůj vzhled.

Po 2. světové válce se na tanaberské faře usídlili vojáci a kostel byl používán jako stáj pro koně. V této době byla také zničena původní výzdoba a sochy. Později zmizela i budova fary a ubytovny. V r. 1967 došlo ke zřícení části střechy i s atikou.V roce 1968 započaly na popud kdyňského faráře J. Břicháčka rozsáhlejší opravy. Základní obnova kostela se uskutečnila až v létech 1978 – 1979. Generální opravy fasád interiérů a pokrytí střechy měděným plechem však proběhly až v letech 1992 – 1995.

 Po r. 1990 byly rovněž obnoveny anenské poutě, které se konají vždy v neděli po 26.7. na Svatou Annu. Kostel obklopují staré lípy, z jejichž stínu poutník může přehlédnout kouzelnou krajinu českého pohraničí.

 
 
Kostel sv. Anny
 
 
 
 
 
 
 

Kostel sv.  Pastýře v Hyršově

Kostel nechal postavit hyršovský rodák Ondřej Schmidtpeter v roce 1830–1832 na místě, kde stávala šestiboká kaple (z roku 1750).

Kostel Dobrého Pastýře