Navigace

Obsah

Zříceniny, Tvrze

Rýzmberk – zřícenina hradu v blízkosti Kdyně s vyhlídkovou věží, možností občerstvení a přírodním divadlem.

Nový Herštejn – zřícenina hradu se nachází v přírodní rezervaci a ležící mezi mezi Rýzmberkem a rozhlednou Koráb. 

Ruchomperk – zřícenina hradu na kopci Velký Kouřim u Černíkova.

Netřeb – zřícenina hradu ležící poblíž Kanic ve stejnojmenné rezervaci, která chrání 200 kusů tisů.

Příkopy – zaniklý hrad, který hrál jistou úlohu při obraně Všerubského průsmyku v bojích mezi Břetislavem I. a  Jindřichem III.

Pušperk – zřícenina hradu se nachází nedaleko Poleně a Černíkova.

 

Rozhledny

Rozhledna Koráb – vstupné lze zakoupit v přilehlé restauraci Horská chata Koráb. (web: http://www.horskachatakorab.estranky.cz/)

Vyhlídková věž Rýzmberk – vstupenky lze zakoupit v přilehlém občerstvení.

Rozhledna sv. Markéta (Dlažov) – Rozhledna sv. Markéty se tyčí do výšky 25 metrů a nabízí pohled na Domažlicko, Klatovsko i na vrcholky Šumavy.

Rozhledna Bolfánek – Dominantou Chudenicka je rozhledna Bolfánek (583 m n.m.).  

 

Poutní místa

Dobrá Voda u Pocinovic – stojí zde kaple Bolestné Panny Marie se zázračným pramenem vody s léčivou mocí.

Tannaberk – poutní kostel sv. Anny nacházející se nedaleko Všerub.

Kostelík sv. Václava na Brůdku – stojí nedaleko Tannaberku.

Neukirchen beim heiligen blut

 

Prameny, studánky

Kreslova studánka

Dobrá voda u Pocinovic

 

Mohyly, památníky

památník M.J. Husa

pomník plk. Josefa Hubáčka

pomník obětem 1. světové války (Kdyně)

pomník II. odboje ve Kdyni (pomník obětem II. světové války)

památník U Křížku

pomník Emila Tšídy (vrch Ráj)

památník příslušníka SOS Vojtěcha Reta

pamětní deska Boženy Němcové (Všeruby)

 

Památné / významné stromy, aleje

památné duby u Starého Dvora

Jasan u Starého Dvora

Dub v třešnovém rovci

Bílovský dub (Nový Dvůr)

Bílovský Javor (Nový Dvůr)

U čtyřech lip (Kout na Šumavě)

Hruška v poli (Sedlice)

Pastýřova hruška (Únějovice)

Stromořadí na Šibenici (Kdyně)

Tanaberské lípy 

Chudenická lípa

Dobrovského lípa (Poleň)

Dobrovského dub (Drslavice)

Sikova lípa (Rudoltice)

Jehlíkova lípa (Úboč)

Loučimské lípy

 

Muzea

Muzeum příhraničí vč. zemědělské expozice (Kdyně)

Muzeum techniky a řemesel (Koloveč)

Muzeum J. Dobrovského (Chudenice)

 

Židovské památky

židovská synagoga ve Kdyni

židovský hřbitov v Loučimi

 

Církevní stavby

kostel sv. Mikuláše (Kdyně)

kostel sv. Anny na Tanaberku

kostel sv. Václava (Brůdek)

kostel sv. Archanděla Michaela (Všeruby)

kostel Narození Panny Marie (Loučim)

kostel sv. Mikuláše (Úboč)

kostel sv. Anny (Pocinovice)

 

Chráněná území a rezervace

NPP Americká zahrada (Chudenice)

PR Hora

PR Herštýn

PR Netřeb

PR Jezvinec

PR Bělýšov

PR Chudenická Bažantnice

 

Lidová architektura

roubené chalupy na Podzámčí

dům čp. 89, tzv. domek v kožichu (Kdyně)

 

Pivovary

pivovar Kout na Šumavě

 

Kdyně

Muzeum příhraničí – historie přádelenství, příhraničí, řemesla…

Kontakt:

Turistické informační centrum města Kdyně
Nádražní 314 / vstup přes park z náměstí
345 06  Kdyně

www.infocentrumkdyne.cz

Email: infocentrum@kdyne.cz

Mobil: +420 608 438 118    

Telefon: +420 377 534 284

Kontaktní osoba v infocentru: Ludmila Brychová, Bc. Jana Jankovcová
ludmila.brychova@mkskdyne.cz | jana.jankovcova@mkskdyne.cz

FB Turistické informační centrum Kdyně a Muzeum příhraničí

 

Černíkov

Historická technika hasičů v hasičárně ve Slavíkovicích – pan Krásnický, tel. +420 721 206 054.

 

Koloveč

Muzeum techniky a řemesel:
V expozici muzea lze vidět třadiční vesnické dílny (řeznictví, pekařství, cukrářství, bednářství, kloboučnictví, kamenictví...) a živnosti (holičství a kadeřnictví, hostinec, koloniální obchod, řeznický obchod, ordinace dentisty...). V muzeu se nachází taká expozice hodin, hracích strojů, kočárků, hraček, elektropřístrojů, zařízení kuchyně, pastí na zvířeta, zpracování mléka i hasičskou zbrojnicí.  Součástí je také kolovečeský mlýn na přemílání byb na mladá děvčata a hrnčířská dílna s kolovečskou keramikou.

Adresa: Domažlická 1, 345 43 Koloveč

Kontakt: 379 494 235, 737 480 473

E-amil:  info@muzeum-kolovec.cz

Otevírací doba: září, říjen, březen – červen 10.00 – 17.00

                             červenec – srpen 9.00 – 18:00

Všeruby

K turisticky zajímavým možnostem výletů přibyl i nově vytvořený sochařský projekt – Královský hvozd, který spojuje „ Kameny doteku“ umístěné v obcích Přeshraničního sdružení Královský hvozd – Küenisches Gebirge. Kámen doteku je vlastně ležící kámen na jehož povrchu je odstraněna zvětralá vrstva a povrch zbroušen. Tato vyleštěná místa, velká jako dlaň, pobízí k doteku a hlazením si zachovávají svůj lesk.

 

Eschlkam

Waldschmidtmuseum – Waldschmidtovo muzeum v hostinci „U pošty“ připomínající Maximiliana Schmidta, zvaného Waldschmidt. V hostinci U Pošty je na stálé Waldschmidtově výstavě představován jeho život a dílo.

Umělecká turistická stezka – Eschlkam/Leminger Höhe (Lemingská výšina, v dohledu ze státní silnice Furth i.W. – Neukirchen b. hl. Blut) se koná pod heslem "Hraniční setkání – Cesta mezi východem a západem". Velice blízko hranice sousední země – České republiky – dokumentuje šest uměleckých. Všechna díla mají za téma také Evropskou unii a minulost na německo–české hranici. Umělecká pěší stezka je volně přístupná.