Navigace

Obsah

Kdyňsko

Oblast Kdyňska leží východně od města Domažlic. Poloha Kdyňska při bavorské hranici ovlivnila dějiny oblasti. Leží zde Všerubský průsmyk, kterým vedla do Českého království obchodní stezka z Bavorska.  Kdyňsko je poprvé zmiňováno k roku 1040, kdy podle pověsti porazil český kníže Břetislav I. římského krále Jindřicha III. Černého nedaleko obce Brůdek.

Za vlády krále Přemysla Otakara II. byl vybudován hrad Rýzmberk, který je dnes oblíbeným výletním cílem. Ze 13. století pochází další hrad nad Kdyní, a to Nový Herštejn. Dvojici hradů doplňuje jejich předchůdce jménem Příkopy. Hradiště Příkopy bylo nad Kdyní vystavěno již před 13. stoletím.

V létě roku 1431 procházela Kdyňskem vojska V. křížové výpravy namířené proti husitům. Před husitskými vojsky ukryli loučimští sochu Panny Marie do dnešního bavorského Neukirchen beim Heiligen Blut.

V 16. století je Kdyně zmiňována jako město a ze stejné doby pocházejí zmínky o dobytčích trzích na kdyňském náměstí.

Roku 1678 byla ve Kdyni založena jedna z prvních textilních manufaktur v Čechách. O její vznik se zasloužil Wolf Maxmilián Lamminger z Albenreuthu. V pozdějších staletích se rozrostla do jedné z největších textilních továren v rakouské monarchii. Dodnes je na kdyňském náměstí dochována vstupní brána, na které leží český lev v nadživotní velikosti.

Každoročně se v červenci konají ve Kdyni Císařské slavnosti. Odkazují k roku 1812, kdy město Kdyně navštívil rakouský císař František I.

Během velkého rozvoje českých zemí v 19. století si vystavěli kdyňští Židé synagogu, jež byla otevřena v lednu 1863 a dnes je v ní umístěna expozice židovského osídlení na Kdyňsku. V Loučimi je zachovalý židovský hřbitov z 19. století.

Velký a pozitivní zásah do života Kdyňska přinesla výstavba železniční tratě v 80. letech 19. století. Vedla z Domažlic do Horažďovic a Kdyňsku přinesla zrychlení života.

Se vznikem republiky v roce 1918 se Kdyňsko stává vyhledávaným letoviskem. To trvá do začátku II. světové války. Na jejím konci osvobozuje Kdyňsko americká armáda.

Období po roce 1945 bylo ve znamení průmyslu. Textilní a strojírenské výrobky znal celý svět. Od roku 1990 se Kdyňsko znovu mění. V samotné Kdyni vyrostlo Centrum vodní zábavy, Turistické informační centrumMuzeem příhraničí a další. V okolních obcích vznikají ubytovací zařízení, dochází k zvelebování vzhledu a zejména se rozvíjí partnerství a spolupráce s Německem v míře nikdy v dějinách Kdyňska nepoznané.

 

Znovu objevujeme známá jména

Na Kdyňsku žily i návštěvníky dosud neobjevené významné osobnosti, které zanechaly svoji významnou stopu v našem regionu. Jména jako Emil Tšída, František Žákavec, Rudolf Mayer, Alois Kalvoda, Ilona Vilímcová, Anežka Formánková, Josef Hubáček a další mnozí znají z názvů ulic, ale málokdo ví, co za svůj život vykonaly nebo čím byly natolik výjimečné, že se jejich jméno skloňuje i dnes. To se snaží částečně napravit kdyňská radnice, která připravuje několik projektů s cílem přiblížit občanům i návštěvníkům Kdyňska osudy lidí, kteří obohatili a v mnoha případech i utvářeli historii Kdyně a jejího okolí.

 

 

Kdyňsko

Aktuality

31.07.2021

Anenská pouť na Tanaberku

Poutní mše i kulturní program Anenské poutě na Tanaberku se odehrají v sobotu 31. července. Poutní mše začne ve 14:00 a poté jako již tradičně bude následovat kulturní program. V rámci znovuoživení kultury vystoupí od 20:00 slovenský tenorista Matej Vanik. O občerstvení se postará ZOD Mrákov.

Detail Kulturní akce

31.07.2021

Pouťová zábava

TJ Sokol Pocinovice srdečně zve všechny občany na Pouťovou zábavu. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina To Nic.

Obec Pocinovice Kulturní akce

07.08.2021

Brnířovskej parez

Brnířovskej parez

Detail Kulturní akce

07.08.2021

Turnaj v malé kopané - Chodská Lhota

V sobotu 7.8.2021 pořádá FK Chodská Lhota turnaj v malé kopané na hřišti v Chodské Lhotě od 10.00 hodin. Občerstvení zajištěno.

Detail Kulturní akce

07.08.2021

9. ročník Kolovečského trojboje

9. ročník Kolovečského trojboje, turnaj pětičlenných týmů v přetahování lanem, pití piva na čas a hodu sudem do dálky, doprovodný program pro děti i dospělé, hudba i občerstvení zajištěno, od 14.00 hod. u rybníka u Holce.

Detail Kulturní akce

07.08.2021

S kořalkou za pohádkou

V sobotu 7.8.2021 se uskuteční v Chodské Lhotě akce pro dospělé S kořalkou za pohádkou. Start je u moštárny od 18.30 do 19.30 a konec na fotbalovém hřišti, kde je zajištěné občerstvení. Jde o akci pro dospělé, kteří si chtějí užít zábavný večer s pohádkovými bytostmi při plnění tématických úkolů.

Detail Kulturní akce

08.08.2021

Benefiční koncert pro kdyňské varhany

Benefiční koncert pro kdyňské varhany

Detail Kulturní akce

21.08.2021

Pouťová taneční zábava - Koloveč

Pouťová taneční zábava, kapela UKRADENÝ VJECY zahraje společně s předkapelou od 20.00 hod. v areálu Staré cihelny.

Detail Kulturní akce

22.08.2021

Kolovečská pouť

Kolovečská pouť, pouťové atrakce v parku u ZŠ Koloveč

Detail Kulturní akce

28.08.2021

Loučení s prázdninami - Brnířov

Loučení s prázdninami

Detail Kulturní akce

VAŠE DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME NA NAŠEM E-MAILU kdynsko@seznam.cz 

DSO Kdyňsko zakoupilo Navigaci GSP Garmin Oregon 750t Pro“, který bude sloužit k mapování hipostezek, cyklostezek, naučných, turistických a tematických tras na území Kdyňska.

Získaná data budou zanesena do interaktivní mapy na stránkách www.kdynsko.cz a uvedena na tištěných mapách pro turisty a propagačních materiálech vydávaných městem Kdyně.

Mapování naučných a tématických stezek

 

 

Všerubská brána