Navigace

Obsah

Dobrovolný svazek obcí Kdyňska zahrnuje celkem 21 obcí, vykazuje rozlohu téměř 250 kilometrů čtverečních a čítá přibližně 14 000 obyvatel. Přirozeným centrem příhraniční oblasti je pětitisícové město Kdyně.

 

Dalšími členy jsou Běhařov, Brnířov, Černíkov, Dlažov, Chodská Lhota, Koloveč, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy u Kdyně, Mrákov, Němčice, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úsilov, Úboč, Všeruby, Všepadly, Zahořany

 

Sdružení vzniklo 24. srpna roku 2000, a to především s úkolem vlastní propagace a prosazování zájmů celého spádového území.

 

 

Region s bohatou minulostí se rozprostírá při česko-bavorské hranici. Historickým fenoménem je tu Všerubský průsmyk, jímž do Čech vstupovala stará obchodní stezka. Církevní architekturu reprezentují gotické kostelyžidovská synagoga.

Už položení lokality do kdyňské vrchoviny, přilehlé přírodní koupalištěsíť cyklotras jsou samy o sobě napovídající.

Kdyňskem se dá šlapat také v tisíciletých stopách světců, regionem vede Svatojakubská cesta. Okolí je navíc bohaté na památky, židovskou historii a přežívající pověsti.

Inspirací pro výlety do středověku mohou být zříceninyhradní rozhledny. Lze tu najít i poučení z dávných událostí, například slavných válek. Trvalou součástí školních učebnic se stala bitva na Brůdku, kdy český kníže Břetislav I., roku 1040, porazil vojska německého krále Jindřicha III. Svědkem krveprolití je kostelík sv. Václava na Brůdku. Na západním horizontu se už tři sta let tyčí pozoruhodný objekt ve tvaru obřího klobouku. Legenda o bitvě u Domažlic praví, že právě na tomto místě v době husitských válek ztratil svojí pokrývku hlavy prchající kardinál Cesarini. Na některých stráních teprve čekají na své objevení dávné štoly.

Samotné Chodsko má dochováno spoustu tradic, které jsou soustředěny v Muzeu Chodska v deset kilometrů vzdálených Domažlicích.

 

STATISKA OBYVATEL DSO KDYŇSKO ZA ROK 2016

Český statistický úřad každoročně sleduje počet a pohyb obyvatelstva (narození, úmrtí, stěhování obyvatel…). Ze získaných údajů se mimo jiné vypočítává přirozený a celkový přírůstek. Přirozený přírůstek se získává odečtením počtu živě narozených dětí od zemřelých obyvatel. Celkový přírůstek je součet přirozeného přírůstku a migračního salda (rozdíl přistěhovalých a vystěhovalých osob). 

O počtu obyvatel DSO Kdyňsko vypovídá přiložeby dokument, z něhož lze vyčíst, že největší přirozený přírůstek měla v roce 2016 obec Dlažov (+5), kdežto město Kdyně mělo nejmenší jak přirozený (-22), tak celkový přírůstek (-36). Na druhou stranu Mrákov měl v minulém roce nejvyšší celkový přírůstek (+21). Zdat a grafu je patrné, že na počet obyvatel obcí měla o něco větší vliv migrace obyvatelstva, než narození či úmrtí. Tabulka též ukazuje, že počet obyvatel na Kdyňsku v roce 2016 poklesl ze 13 968 na 13 929.Zdroj: https://www.czso.cz/

Statistika obyvatelstva na Kdyňsku za rok 2016