Navigace

Obsah

Výročí pro rok 2021

 

BUZEK ZE KDYNĚ (*Kdyně, †1441) - 580. výročí úmrtí

Buzek ze Kdyně byl děkan filozofické fakulty Univerzity Karlovy a patrně nejstarší doložený kdyňský rodák podobného významu.

 

Jakub Smazal (*1891) - 130. výročí narození

Jakub Smazal byl od roku 1932 kapelníkem dechové hudby v Kolovči, byl otec Josefa Smazala.

 

Marie Bílková (*4. 10. 1886, †2. 1. 1981) - 40. výročí úmrtí

Marie Bílková byla profesionální chodská švadlena a vlastivědná pracovnice, byla spolupracovnice Jindřicha Jindřicha. Působila v Mrákově.

 

Theodor Žákavec (*5. 1. 1871, †22. 7. 1947) - 150. výročí narození

Theodor Žákavec se narodil ve Kdyni. Byl stavební inženýr. Působil v Praze jako technický ředitel stavební firmy Lanna, byl autor monografie o této firmě.

 

Jan Hana (*16. 11. 1897, †9. 1. 1991) - 30. výročí úmrtí

Jan Hana se narodil v Koutě na Šumavě. Působil v Domažlicích jako tajemník městského úřadu, byl odborník na domažlický místopis, rodopis a vlastivědu.

 

František Šamberger (*12. 2. 1871, †9. 12. 1944) - 150. výročí narození

František Šamberger pocházel z Kouta na Šumavě. Působil jako profesor kožních a venerických chorob na univerzitě v Praze a byl autor odborných publikací.

 

Marie Vondráková (*27. 3. 1881, †16. 4. 1970) - 140. výročí narození

Marie Vondráková pocházela z Kolovče. Působila jako tajemnice dr. Alice Masarykové, dcery prvního československého prezidenta. Byla také redaktorkou Sborníku pro přátele Svazu katolických žen a týdeníku Československá žena.

 

Karel Regal (*6. 12. 1857, †23. 2. 1931) - 90. výročí úmrtí

Karel Regal pocházel ze Kdyně. Působil jako pedagog, překladatel, spisovatel a jazykovědec. Je spoluautorem tělocvičného názvosloví.

 

Josef Pivoňka (*3. 3. 1901, †16. 8. 1931) - 120. výročí narození

Josef Pivoňka pocházel ze Zahořan. Působil jako klarinetista a trumpetista, jeden z nejlepších znalců chodských písní.

 

Zdeněk Šmíd (*17. 5. 1937, †9. 4. 2011) - 10. výročí úmrtí

Zdeněk Šmíd pocházel ze Kdyně. Působil jako učitel, autor humoristických knih a také románů inspirovaných česko-německými vztahy v pohraničí.

 

Mojmír Klánský (*19. 4. 1921, †23. 9. 1983) - 100. výročí narození

Mojmír Klánský pocházel ze Kdyně. Působil jako spisovatel, prozaik, redaktor a novinář. Byl signatář Charty 77.

 

Jan Pelnář (*24. 4. 1911, †23. 4. 1982) - 110. výročí narození

Jan Pelnář pocházel z Mrákova. Původním povoláním byl zedník, od srpna 1968 působil jako ministr vnitra ČSSR.
 

Jakub Jiří Šmíd (*24. 4. 1891, †31. 3. 1943) - 130. výročí narození

Jakub Jiří Šmíd byl politik, tajemník kdyňského městského úřadu a protinacistický odbojář.

 

Jan Konopa (*1. 9. 1820, †9. 5. 1871) - 150. výročí úmrtí

Jan Konopa byl lidový hudebník, byl vzorem pro postavu Jozy v povídce Pohorská vesnice od Boženy Němcové. Působil v Mrákově.

 

František Xaver Procházka (*16. 2. 1878, †17. 5. 1951) - 70. výročí úmrtí

František Xaver Procházka působil jako učitel hudby v Domažlicích a ve Kdyni, byl zakladatelem kdyňského pěveckého spolku Jindřich Jindřich.

 

František Šlegl (*18. 5. 1921, †16. 9. 1979) - 100. výročí narození

František Šlegl pocházel z Kolovče a působil ve Kdyni. Byl malíř a autor patentu na výrobu tapisérií na textilním stroji Arachne.

 

Jan Forejt (*1. 1. 1829, †6. 6. 1911) - 110. výročí úmrtí

Jan Forejt pocházel z Loučimi. Působil jako hudebník a učitel, zakladatel domažlického Sokola.

 

František Kumpera (*16. 10. 1940, †27. 6. 2011) - 10. výročí úmrtí

František Kumpera působil ve Kdyni a v Domažlicích. Byl hudebník, klavírista, hudební pedagog a skladatel. Byl ředitelem Základní umělecké školy v Domažlicích.

 

Jaroslav Šlais (*9. 6. 1922, †29. 7. 1991) - 30. výročí úmrtí

Jaroslav Šlais pocházel ze Kdyně. Působil jako vědecko-výzkumný pracovník, je autorem téměř 150 odborných prací o morfologii parazitů.

 

Josef Svačina (*1. 8. 1861, †18. 11. 1937) - 160. výročí narození

Josef Svačina pocházel z Kolovče. Působil jako učitel a hudebník, byl také činný v sokolské jednotě a v hasičském sboru.
 

Václav Lindmajer (*4. 8.1921, †20. 7. 2002) - 100. výročí narození

Václav Lindmajer pocházel ze Kdyně. Absolvoval lékařství na Univerzitě Karlově v Plzni. Působil jako lékárník domažlické městské lékárny U Zlatého jelena, později se stal okresním lékárníkem.

 

Arnold Hahn (*28. 8. 1881, †28. 6. 1963) - 140. výročí narození

Arnold Hahn pocházel z Kolovče. Byl spisovatel, novinář a promovaný fyzikální chemik, od roku 1939 žil v Anglii.

 

Jan Šnobr (*16. 9. 1901, †1. 12. 1989) -  120. výročí narození

Jan Šnobr působil v Koutě na Šumavě. Byl spisovatel, básník a jazykovědec. V jeho rané tvorbě je patrný vztah k Domažlicím a Chodsku.

 

Ota Keil (*21. 10. 1911, †9. 2. 1945) - 110. výročí narození

Ota Keil pocházel ze Kdyně. Byl majitelem tkalcovny, byl zatčen v říjnu 1943. Zahynul na začátku února roku 1945 při náletu na město Výmar.

 

Cyril Bouda (*14. 11. 1901, †29. 8. 1984) - 120. výročí narození

Cyril Bouda působil ve Kdyni. Byl malíř a ilustrátor, autor pamětní známky vydané k tisíciletému výročí první písemné zmínky o Domažlicích.

 

Karel Weber (*6. 3. 1834, †26. 11. 1911) - 110. výročí úmrtí

Karel Weber pocházel ze Kdyně. Byl instrumentalista a hudební pedagog, propagátor české hudby v zahraničí.

 

Bedřich Kalivoda (*15. 12. 1891, †29. 6. 1942) - 130. výročí narození

Bedřich Kalivoda působil v Pocinovicích. Byl učitel, obecní starosta a vzdělavatel Sokola. Byl popraven nacisty během heydrichiády.

 

Anežka Formánková (*13. 2. 1904, †17. 12. 1971) - 50. výročí úmrtí

Anežka Formánková působila ve Kdyni. Byla členkou Západočeského klubu aviatiků v Plzni a první pilotka turistických letadel v Československu.

 

Přemysl Peer (*17. 2. 1919, †28. 12. 1981) - 40. výročí úmrtí

Přemysl Peer pocházel ze Kdyně. Byl odborník na kulturní dějiny severních Čech v 18. a 19. století a na genealogii severočeských šlechtických rodů.

 

Čerpáno z https://www.mekbn.cz/