Obsah

Logolink

Zpravodaj č. 7 ke stažení zde: Informační zpravodaj Kdyňsko 7

Zpravodaj č. 6 ke stažení zde:  Informační zpravodaj Kdyňsko 6

Zpravodaj č. 5 ke stažení zda: Informační zpravodaj Kdyňsko 5

Zpravodaj č. 4 ke stažení zde: Informační zpravodaj Kdyňsko 4

Zpravodaj č. 3 ke stažení zde: Informační zpravodaj Kdyňsko 3

Zpravodaj č. 2 ke stažení zde: Informační zpravodaj Kdyňsko 2

Zpravodaj č. 1 ke stažení zde: Informační zpravodaj Kdyňsko 1

 

 

Na základě Vašich podnětů jsme zpracovali návrh možného postupu při stanovení školských obvodů spádových mateřských škol.

S účinností od 1.1.2017 byl novelizován školský zákon, kdy obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí s trvalým pobytem v dané obci (zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání - pro předškoláky od roku 2017/2018) a za tímto účelem obec zřídí mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí.


Obce nezřizující MŠ by měly iniciovat vytvoření společného obvodu s obcí která zřizuje MŠ a následně uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ s s danou obcí nebo více obcemi. Po uzavření dohody by následně měly obce spadající do tohoto obvodu (včetně obce zřizující MŠ) vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví část společného školského obvodu MŠ.

Vzor Dohody a obou OZV naleznete vlevo pod odkazem Vzory ke stažení.