Navigace

Obsah

Kdyňsko do roku 2024

Na níže uvedeném odkazu máte možnost se seznámit se Strategií rozvoje DSO Kdyňsko na období 2020-2024 Konkrétně se jedná o její analytickou část, která vychází zejména z dostupných statistických a jiných veřejně dostupných dat a z dotazníkového šetření. Budeme rádi, pokud nám na adresu kdynsko@seznam.cz zašlete Vaše připomínky a podělíte se s námi o návrhy, které pomohou zlepšit kvalitu života ve Vaší obci (např. výstavba hřiště, vybudování cyklostezek apod.). I díky tomu se stane strategie důležitým dokumentem, který přispěje k rozvoji území, kde žijete.

Strategie rozvoje mikroreginou Kdyňsko do roku 2024 byla schválena na valné hromadě DSO Kdyňsko dne 14. 12. 2020. Jsou v ní navrženy hlavní rozvojové směry, které vyplynuly jednak z hodnocení stávajícího stavu mikroregionu, jednak ze záměrů  jednotlivých obcí. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci při řešení obdobných problémů, zejména v oblasti sociálních služeb, životního prostředí a cestovního ruchu. Samozřejmě se počítá i s využitím dotací. Koordinujícím článkem je centrum společných služeb.

 

Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2020-2024