Obsah

Muzea

Muzeum techniky a řemesel

V expizici muzea lze vidět tradiční vesnické dílny (řeznictví, pekařství, cukrářství, bednářství, kloboučnictví, kamenictví...) a živnosti (holičství a kadeřnictví, hostinec, koloniální obchod, řeznický obchod, ordinaci dentisty....). V muzeu se také nachází expozice hodin, hracích strojů, kočárků, hraček, elektropřístrojů, zařízení kuchyně, pastí na zvířata, zpracování mléka i hasičská zbrojnice. Součástí je také kolovečský mlýn na přemílání bab na mladá děvčata a hrnčířská dílna s kolovečskou keramikou.

Adresa: Domažlická1, 345 43 Koloveč

tel. 737 480 473, 379 494 235    www.muzeum-kolovec.cz

otevírací doba: září, říjen, březen - červen        10:00 - 17:00

                        červenec, srpen                           9:00 - 18:00

                        listopad - únor                            po předchozí domluvě

Sakrální stavby

Kostel sv. Panny Marie

Pozdně gotický kostel byl postaven v polovině 16. století v místech, kde dříve stávala tvrz. V roce 1729 kostel při velkém požáru vyhořel a v roce 1735 byl opraven již v barokním slohu. Další přestavba a rozšíření kostela násladovala roku 1868 a v roce 1870 byla přestavěna i věž. Zařízení kostela pochází z 19. století. Roku 1917 přišel kostel o dva vzácné zvony - sv. Vojtěcha z roku 1792 a sv. Josefa z roku 1880, které zabavil erár pro vélečné účely.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha je umístěna před kostelem sv. Panny Marie a pochází z roku 1776.

Kolovečská fara

Církevní stavba z období baroka a rokoka. Z oratoře kostela lze přejít na faru krytou pavlačí, popisovanou teké jako arkádový rokokový most. Koncem 19. století proběhla velká oprava fary. V patře přibyla jedna místnost a v dolní části byl zřízen čeledník. Byla vykopána i nová studna.

Zichovská kaplička

Roku 1874 byla pod panským dvorem postavena malá obdélná kaplička Jana Nepomuckého se zvoničkou a sedlovou střechou. Na stavbu kapličky hrabě Evžen Černin věnoval dřevo  a obstaral také malý zvon. Uvnitř se nachází svaté obrázky.

 

Zříceniny

Zřícenina hradu Netřeb

Hrad nechal ve 14. století postavit patrně Děpolt z Rýzmberka, který jej nazval Novým Rýzmberkem. Hrad se ovšem od  15. století  nazývá podle vrchu Netřeb, na nemž stojí. Pravděpodobně kolem 15. století zanikl hrad mohutným požárem. Známky požáru v podobě do červena vypálené malty a ožehnutých kamenů jsou dosud patrné na vnitřních zdech zříceniny. Hrad se skládal z obytné věže a obvodové hradby. Zachovaly se dvě stěny z věže s vylámaným otvorem střílny a některé hradby. Je stále dobře viditelný příkop, který měl hrad chránit. Netřeb je obklopen listnatým porostem tisů a vzácnou hajní květenou. Průměrné stáří tisů se pohybuje kolem 600 let. Dnes se jejich počet odhaduje na 200 kusů. V Evropě je takovýto hromadný výskyt tisů ojedinělý. Ze vzácných květin zde roste např. lilie zlatohlavá. Hrad je dobře přístupný po značených turistických značkách.

 

Další památky

Stará kolovečská radnice

Původní stavba radnice zcela vyhořela při velkém požáru v roce 1729. Tehdy bohužel shořely nejstarší listiny (dekrety o udělení práv - např. trhového, hrdelního apod.), kroniky a další doklady, včetně celého archivu Kolovče. Budova se opravila jen provizorně a posléze v letech 1826 - 1830 byla vystavěla radnice nová s věžičkou a hodinami (původně slunečními).   Dnes je rozeznatelná podle nízké plechové vížky s hodinovým strojem zasazeným sem v r. 1856 a je nově zrekonstruována.