Obsah

Sakrální památky

Kostel narození Panny Marie

Loučimský kostel nepřehlédne žádný z řidičů směřující ze Kdyně do Klatov. Kostelní věž se štíhlou jehlancovou střechou dodává obci rozložené na příkrých stráních osobité kouzlo a vytváří dominantu širokému okolí. Svatyně pochází z 2. čtvrtiny 14. stol. Její loď je zastropena působivou křížovou klenbou svedenou na střední pilíř. Presbiterium a kaple sv. Kateřiny si dosud udržely svoji původní podobu. Mohutná hranolovitá věž byla ke kostelu přistavěna patrně v průběhu 16. stol. Vnitřní zařízení kostela pochází většinou z 2. poloviny 18. stol.
V kostele je rovněž uschována kopie sošky tzv. Černé loučimské madony, která má v hlavě zaseknutý meč. Pověst vypravuje, že tato soška byla loučimskými ukryta před husity v pohraničním hvozdu nedaleko bavorské hranice. Jeden z bezbožníků, údajně jakýsi Krčma z Otova, sošku v dutém stromě objevil a mečem jí rozťal hlavu. Sošce však z rány vytryskla krev a násilník svého činu začal okamžitě litovat. Nakonec se vrátil zpět ke katolické víře. Nedaleko místa, kde byla zázračná soška nalezena, postavili bavorští věřící kapli. Tu později nahradil františkánský klášter s kostelem nazývaný dnes spolu s městečkem Neukirchen bei Heiligen Blut nebo prostě Neukirchen. V tomto klášteře je originální stará soška uložena dodnes.
Ve hřbitovní zdi obklopující loučimský kostel stojí drobná stavba márnice, která je snad původní starou kaplí sv. Kateřiny.
 

Loučim

 
 
 
 
 
 

Barokní fara

nalézá se v těsné blízkosti kostela.
 
 
Fara
 
 

 

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Nalézá se v blízkosti loučimské barokní fary.

 

Židovský hřbitov

Z Loučimi ke hřbitovu vede přibližně 1 km dlouhá pohodlná cesta značená žlutou turistickou značkou, která skýtá kouzelné pohledy na předhůří Šumavy. Židovský hřbitov byl založen v roce 1841 a sloužil židovským obcím v Dlažově, Loučimi, Kdyni, Kolovči a Všerubech. Patrně nejstarší hřbitovní náhrobek pochází z roku 1842 a náleží členům židovské rodiny Augsteinů. Poslední pohřeb do země se zde uskutečnil v roce 1948. V prostoru hřbitova obklopené polorozpadlou zdí je zachováno několik desítek starých náhrobků.    
 
 
Hřbitov