Obsah

Sakrální stavby

Úsilovská tvrz

Tvrz stojí uprostřed obce na velké louce obklopené rybníky. Stavbu tvoří komplex budov různého stáří. Původní tvrz byla postavena patrně ve druhé polovině 14. století. Z nejstarší části tvrze  jen věžovité stavení, jehož původní podoba byla narušena přestavením na sýpku. Kolek tvrzi se nacházel vodní příkop, z něhož se ovšem nic nedochovalo.
 K původní tvrzi byla později přistavěna hranolová věž a krátké renesanční křídlo. K posledním výraznějším přestavbám došlo roku 1930.

 

Tvrz