Obsah

Sakrální stavby

Kostel sv. Anna

Kostel se nachází na návsi, v místech původní dřevěné kaple. Byl postaven v letech 1805–1806. Je to jednoduchá stavba oživená věží s cibulovitou bání. Vnitřní zařízení pochází převážně z 18 století.

Sv. Anna

 

 

 

 

 

Orlovice

Ves s překrásným výhledem je položena v sedle mezi Orlovickou horou (719 m. n. m.) a vrchem Havranicí v místě staré hornické kolonie. Těžbu železné rudy zde zahájili již Lamingerové, kteří rudou zásobovali svoji železárnu v Peci pod Čerchovem (založena 1652). Vlastní ves vznikla teprve kolem roku 1770 na vykácených pozemcích panského lesa. Pod vrcholem Orlovické hory se nachází tzv. Zlatá jáma nebo-li starý lom na železnou rudu. Své jméno získal patrně po pyrhotinu, železné rudě žlutavé barvy.

Nedaleko Orlovic je k vidění Medvědí kaple na kopci Lišák.

 

Dobrá Voda u Pocinovic

Dobrá voda u Pocinovic a kaple Bolestné Matky Boží se studánkou – nachází se 1,5 km od Pocinovic a je nejmalebnější poutní místo dolního Chodska. Nachází se severovýchodně od kdysi největší chodské dolní vesnice Pocinovice. Na zalesněném návrší se skví mariánské poutní místo – kaple Sv. P. Marie bolestné a vedle ní kaplička se stálým praménkem dobré vody. Sláva Dobré Vody, stejně jako většiny poutních míst, má své kořeny v 18. století. Podle pověsti zde kdysi v lese na stromě u studánky visel mariánský obrázek.

Nedaleko odtud se popásali koně, když stará slepá kobyla zabloudila do lesa ke studánce. Šlápla přední nohou do pramene a voda, která vystříkla kobyle do očí, jí vrátila zrak. Svědky této příhody byli pastevci, kteří spěchali koni na pomoc. Zvěst o této příhodě se rychle rozlétla po kraji a ke studánce začaly proudit davy poutníků, aby zde nalezly ztracené zdraví. U studánky vyrostla v 17. století dřevěná kaplička, kam uzdravení věšeli obrázky o svém vyléčení. V roce 1908 však i s obrázky vyhořela. Na jejím místě nad pramenem byla pak postavena zděná kaplička obdélníkového půdorysu, s půlkruhovými okénky a nízkou stříškou.

Základní kámen ke stavbě kaple byl položen 9.6.1872. Dne 13. října 1873 byla kaple vysvěcena pocinovským farářem P. Janem Vazačem, za asistence devíti kněží a spousty věřících. Osmiúhelníková stavba je zaklenuta vznosnou kopulí. Dvě vystupující lodní části se vyznačují klasicizujícím trojúhelníkovým štítem. Nad vstupním prostorem v interiéru kaple je umístěn malý obloukovitý zaklenutý chór. Oltář na východní straně tvoří polosloupy po stranách, ukončeny trojúhelníkovým tympanonem se dvěma andílky. V interiéru je pozoruhodná plastika Krista na kříži a obrazy od neznámého malíře z minulého století.