Obsah

Zříceniny

 

Zřícenina hradu Ruchomperk

Nachází se nedaleko obce Černíkova. Zbytky mohutného opevnění (hluboké příkopy, val) zaniklého hradu, zřejmě jednoho z nejstarších v Čechách. Prvnín zmínka o hradu se objevuje až roku 1404.  Hrad byl patrně postaven na přelomu 12. a 13. století na základě královského popudu, stavitelem mohl být Černín z rodu Drslaviců, komoří krále Přemysla Otakara I. K zániku patrně došlo kolem 1. poloviny 13. století. 

 

Zřícenina hradu Pušperk

Zřícenina hradu donjonového typu se nachází na vrcholu kopce nad obcí Liška. Pušperk je poprvé zmiňován roku 1266. V první polovině 15. století byl obležen a dobyt a pobořen husity. Jako pustý se uvádí roku 1447.  Ruina obytně věže byla v 17. století přestavěna na barokní kapli a zbytek byl areálu upraven, přičemž zanikla většina starších pozůstatků. Hrad obíhá mohutný příkop s vyzděnými svahy a valové opevnění.

 

Zřícenina hradu Pušperk

 

 

 

Sakrální stavby

 

Kostel sv. Josefa

Kostel stojí na návsi obce Slavíkovice a byl postaven v roce 1827.
 
 
SV. JOSEF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaplička sv. Vojtěcha

Kaplička se nalézá nad vsí Slavíkovice.
 
SV. VOJTĚCH
 
 
 
 
 
 

Kaple sv. Václava

Kaplička se nachází nedaleko zříceniny hradu Pušperk.
 
 
sv. Václav