Obsah

Sakrální stavby

Kostelák sv. Václava na Brůdku

Za silnicí na protilehlém návrší se nachází barokní stavba kostela sv. Václava, která se bez výraznějších stavebních zásahů zachovala do současnosti. Jméno malé obce Brůdek položené ve Všerubském průsmyku je v českých dějinách spojeno se slavnou bitvou, ve které v roce 1040 porazil český kníže Břetislav I. vojska německého císaře Jindřicha III. Založení kostelíka sv. Václava je právě přisuzována samotnému knížeti Břetislavovi. Nejstarší historické zprávy o kapli či kostelíku se vztahují teprve k roku 1390. Tehdy se při něm rozkládala ves Zdemily, jež náležela k nedalekému hradu Rýzmberku.
Počátkem 17. století vznikla v blízkosti bývalých Zdemil nová ves zvaná Brůdek.
Středověká stavba kostelíku sv. Václava, vybudovaná patrně ve 13. stol. a zmińována v letech 1390–1415 zanikla v 15. stol. V období let 1669 . 1671 byl kostelík obnoven a v roce 1890 opraven a doplněn novým inventářem. Z tohoto roku pochází i hlavní oltář s obrazem sv. Václava od Ignáce Amerlinga. Z barokního vybavení svatyně přežívá pouze dřevěná kruchta zdobená malovanými postavami světců.
 
 
Sv. Václav