Obsah

Logolink

 

Zpracovali jsme pro Vás nejrůznější vzory dokumentů KE STAŽENÍ.

Různé vzory smluv naleznete pod odkazem VZORY SMLUV.

RUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Na základě Vašeho zájmu o stanovení správného úředního postupu v případě rušení trvalého pobytu občana zpracovalo Centrum společných služeb průvodce správním řízením – zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Průvodce včetně vzorů podání a správních rozhodnutí naleznete v odkazu Rušení trvalého pobytu.

KÁCENÍ DŘEVIN - viz. VZORY ROZHODNUTÍ

Kácení dřevin rostoucích mimo les dle zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dle vyhl. 395/1992 Sb - postup a zpracované vzory oznámení a žádosti o povolení kácení.

ŠKOLENÍ - BEZPEČNOST PRÁCE, ŘIDIČI - zaměstnanci OÚ/MÚ - viz. VZORY ROZHODNUTÍ

Osnova školení, prohlášení o absolvování školení.

TABULKA KOMPETENCÍ - SMLOUVY A PRÁVNÍ JEDNÁNÍ - viz. VZORY ROZHODNUTÍ

Přehled právních jednání - kompetentní orgán k rozhodnutí, možnost delegace pravomoci, povinnost zveřejnění záměru

OZV A DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU - viz. VZORY ROZHODNUTÍ

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - viz. VZORY ROZHODNUTÍ