Obsah

Kde nás najdete

Chatovou osadu Hájovna najdete 2 km od města Kdyně nad Autocampem. Kdyně leží u hlavní silnice mezi městy Domažlice – Klatovy, 10 km od německých hranic. Chatová osada Hájovna, s přilehlým přírodním koupalištěm, je příjemně posazena v kdyňské kotlině. Můžete zde využít značené pěší a cyklistické trasy nebo se svézt na koni.

Okolí Kdyně je poseto historickými památkami s mnoha zajímavými pověstmi. Například Nový Herštejn a Rýzmberk s vyhlídkovou věží. Rýzmberk ze 13. stol. je známý jako strážce Všerubského průsmyku. Ve Všerubském průsmyku proběhla slavná bitva na Brůdku, kdy český kníže Břetislav I., roku 1040, porazil vojska německého císaře Jindřicha III. Dokladem slavné bitvy je kostelík sv. Václava na Brůdku. Nedaleko kostelíku se tyčí poutní místo sv. Anny zvané Tannaberk z 18. století. Ve směru na Domažlice lze zahlédnout pozoruhodný objekt ve tvaru obřího klobouku. Je to gloriet z roku 1723. Legenda z bitvy u Domažlic praví, že právě na tomto místě v roce 1431 za husitských válek ztratil svůj klobouk kardinál Cesariny, když prchal z bitvy. Samotné Chodsko má dochováno spoustu tradic, které jsou soustředěny v Muzeu Chodska v deset kilometrů vzdálených Domažlicích.

Ve Kdyni můžete navštívit bývalou židovskou synagogu, která je výjimečně dochovaným příkladem synagogální architektury v Čechách a nové Muzeum Příhraničí, které mapuje historii na Kdyňsku.

U Loučimi můžete navštívit židovský hřbitov nebo u Pocinovic poutní místo Dobrá voda z 18. století. Pak samozřejmě můžete navštívit vzdálenější místa jako Chudenice, kde si můžete prohlédnout Chudenický zámek, Americkou zahradu či rozhlednu Bolfánek nebo Vodní hrad Švihov.