Obsah

Hipostezky

Pro milovníky hipoturistiky existuje na Kdyňsku stezka, která vede přes hraniční přechod Prášily do Hartmanic, Velhartic, Podolí, Klatov, Úborska, Kdyně až na hraniční přechod Všeruby. V rámci projektu „Zázemí pro hipostezky“ vzniklo při trase šest kruhových ohrad, kryté přístřešky s odpočívadlem pro jezdce, úvaziště a 11 dřevěných stojanů s informačními tabulemi a mapou jednotlivých záchytných bodů. V těchto zastávkách si mohou jezdci i koně odpočinout, občerstvit se a v některých je i možnost ubytovat se. Je také vydána celobarevná publikace s podrobným popisem jednotlivých zázemí a s mapou, kde jsou jednotlivé stanice zakresleny.

Stojany s informačními tabulemi jsou na následujících místech: Všeruby, Kdyně, Němčice, Úborsko, Klenová, Poborovice, Běšiny, Vojetice, Keply, Hartmanice, Prášily. Ranče a místa pro koně jsou tyto: Stáj Pranty v Prapořištích, Ranč Jestřáb ve Kdyni, Kicking Horse ranch v Němčicích, Zemská stanice hřebců ve Zdeslavi, Pošumavské zemědělství a.s., Stáj Alamo v Loučimi, Stáj Pocinovice, Penzion u Jandů Úborsko, Klenová.

Ranč Jestřáb Kdyně nabízí vyjížďky do okolí, vyjížďky k turistickým památkám i vícedenní vyjížďky, učení jízdy na koni, výcvik koně, vystoupení na různých akcích, svezení dětí na dětských dnech. Více na www.ranch-jestrab.cz, těší se na Vás Libor a Vlasta Levorovi, Brnířov 11, 345 06 Kdyně; Tel.: +420 777 596 673 nebo +420 775 951 270, e-mail: levora_do@quick.cz