Obsah

Přírodní památky

 

Přírodní rezervace Jezvinec

Jezvinec (739 m. n. m.) je nejvýše položené místo Všerubské vrchoviny, které se zvedá severozápadním směrem od města Nýrsko. Na zalesněných stráních kopce se daří především bukům. Tyto stromy, které tu rostou dosahují stáří 200 let. Kromě buků tu rostou smrky, jedle, javory, lípy, jilmy. Dole pod stromy se daří česneku medvědímu a mařince vonné. V roce 1955 byla kolem vrcholku kopce vyhlášena přírodní rezervace jejíž rozloha zaujímá plochu 8,68 hektarů. Vzhledem k vysokým stromům rostoucím na úbočí kopce není z vrcholku výhled do okolí. Na jižní stráni vrcholku Medvědí vrch (620 m. n. m.), který se zvedá východním směrem nad osadou Liščí, je golfové hřiště.

 

Přírodní rezervace Nový Herštejn

Území kolem Nového Herštejna od r. 1933 vyhlášeno za chráněné území o rozloze 13,8 ha. Roste tu řada zajímavých i neobvyklých rostlin, z nichž některé jsou chráněné. Na jaře zde rozkvétají květy kyčelnice, zlatavé orseje, modravé jaterníky, bílé sasanky či velmi vzácné zelenkavé kornouty květu áronu skvrnitého. Velmi působivá je návštěva Herštejna na podzim, kdy je krajina ozdobena zlatožlutými korunami staletých dubů a buků.

 

Přírodní rezervace Netřeb

Zřícenina hradu Netřeb je obklopena listnatým porostem tisů a vzácnou hajní květenou. Průměrné stáří tisů se pohybuje kolem 600 let. Dnes se jejich počet odhaduje na 200 kusů. V Evropě je takovýto hromadný výskyt tisů ojedinělý. Ze vzácných květin zde roste např. lilie zlatohlavá. Hrad je dobře přístupný po značených turistických značkách.