Obsah

Sakrální památky

Kostel sv. Vavřince – jedná se o trojlodní stavbu s hranolovou věží v průčelí a byl postaven v letech 1811–1813 přímo na návsi, na místě dřívější kaple. Zvláštností mrákovského kostela býval „zasedací pořádek“, podle kterého zde seděli farníci z jednotlivých vsí, navzájem děleni ještě podle stáří a pohlaví.

Kaple sv. Václava – stojí od roku 18 63 přímo na návsi Starého Klíčova.