Obsah

Sakrální památky

LoučimKOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Loučimský kostel nepřehlédne žádný z řidičů směřující ze Kdyně do Klatov. Kostelní věž se štíhlou jehlancovou střechou dodává obci rozložené na příkrých stráních osobité kouzlo a vytváří dominantu širokému okolí. Svatyně pochází z 2. čtvrtiny 14. stol. Její loď je zastropena působivou křížovou klenbou svedenou na střední pilíř. Presbiterium a kaple sv. Kateřiny si dosud udržely svoji původní podobu. Mohutná hranolovitá věž byla ke kostelu přistavěna patrně v průběhu 16. stol. Vnitřní zařízení kostela pochází většinou z 2. poloviny 18. stol.
V kostele je rovněž uschována kopie sošky tzv. Černé loučimské madony, která má v hlavě zaseknutý meč. Pověst vypravuje, že tato soška byla loučimskými ukryta před husity v pohraničním hvozdu nedaleko bavorské hranice. Jeden z bezbožníků, údajně jakýsi Krčma z Otova, sošku v dutém stromě objevil a mečem jí rozťal hlavu. Sošce však z rány vytryskla krev a násilník svého činu začal okamžitě litovat. Nakonec se vrátil zpět ke katolické víře. Nedaleko místa, kde byla zázračná soška nalezena, postavili bavorští věřící kapli. Tu později nahradil františkánský klášter s kostelem nazývaný dnes spolu s městečkem Neukirchen bei Heiligen Blut nebo prostě Neukirchen. V tomto klášteře je originální stará soška uložena dodnes.
Ve hřbitovní zdi obklopující loučimský kostel stojí drobná stavba márnice, která je snad původní starou kaplí sv. Kateřiny.

 

FaraBAROKNÍ FARA
nalézá se v těsné blízkosti kostela.
 
 
 
 
 

Socha sv. Jana Nepomuckého – nalézá se v blízkosti loučimské barokní fary.

 

HřbitovŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Z Loučimi ke hřbitovu vede přibližně 1 km dlouhá pohodlná cesta značená žlutou turistickou značkou, která skýtá kouzelné pohledy na předhůří Šumavy.
Židovský hřbitov byl založen v roce 1841 a sloužil židovským obcím v Dlažově, Loučimi, Kdyni, Kolovči a Všerubech. Patrně nejstarší hřbitovní náhrobek pochází z roku 1842 a náleží členům židovské rodiny Augsteinů. Poslední pohřeb do země se zde uskutečnil v roce 1948. V prostoru hřbitova obklopené polorozpadlou zdí je zachováno několik desítek starých náhrobků.