Obsah

Sakrální stavby

kostel sv. Panny Marie

První zmínky o kostele pocházejí z 16. století. Nachází se v těsné blízkosti barokní fary, která je spojena se svatyní krytou pavlačí.

 

socha sv. Jana Nepomuckého

Socha je umístěna před kostelem a pochází z roku 1776.

 

Zříceniny

Zřícenina hradu Netřeb

Hrad nechal ve 14. století postavit patrně Děpolt z Rýzmberka, který jej nazval Novým Rýzmberkem. Hrad se ovšem od  15. století  nazývá podle vrchu Netřeb, na nemž stojí. Pravděpodobně kolem 15. století zanikl hrad mohutným požárem. Známky požáru v podobě do červena vypálené malty a ožehnutých kamenů jsou dosud patrné na vnitřních zdech zříceniny. Hrad se skládal z obytné věže a obvodové hradby. Zachovaly dvě stěny z věže s vylámaným otvorem střílny a některé hradby. Je stále dobře viditelný příkop, který měl hrad chránit. Netřeb je obklopen listnatým porostem tisů a vzácnou hajní květenou. Průměrné stáří tisů se pohybuje kolem 600 let. Dnes se jejich počet odhaduje na 200 kusů. V Evropě je takovýto hromadný výskyt tisů ojedinělý. Ze vzácných květin zde roste např. lilie zlatohlavá. Hrad je dobře přístupný po značených turistických značkách.

 

Další památky

Stará kolovečská radnice

Je rozeznatelná podle nízké plechové vížky s hodinovým strojem zasazeným sem v r. 1856, je nově zrekonstruována.