Navigace

Obsah

Na níže uvedeném odkazu máte možnost se seznámit se Strategií rozvoje DSO Kdyňsko na období 2015-2022. Konkrétně se jedná o její analytickou část, která vychází zejména z dostupných statistických a jiných veřejně dostupných dat a z dotazníkového šetření. Budeme rádi, pokud nám na adresu info@agakcent.cz zašlete Vaše připomínky a podělíte se s námi o návrhy, které pomohou zlepšit kvalitu života ve Vaší obci (např. výstavba hřiště, vybudování cyklostezek apod.). I díky tomu se stane strategie důležitým dokumentem, který přispěje k rozvoji území, kde žijete.

STRATEGIE ROZVOJE DSO KDYŇSKO 2016-2022 

 

Kdyňsko do roku 2020

Před dokončením  je strategie rozvoje mikroreginou Kdyňsko, dokument, který v těchto dnech připomínkují starostové všech dvaadvaceti obcí Dobrovolného svazku Kdyňsko. K jejímu obsahu se mohli vyjádřit všichni občané, protože byla již na jaře zveřejněna na webových stránkách Kdyňska.  Strategie do roku  2020 bude schválena na říjnové valné hromadě DSO. Jsou v ní navrženy hlavní rozvojové směry, které vyplynuly jednak z hodnocení stávajícího stavu mikroregionu, jednak ze záměrů  jednotlivých obcí. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci při řešení obdobných problémů, zejména v oblasti sociálních služeb, životního prostředí a cestovního ruchu. Samozřejmě se počítá i s využitím dotací. Koordinujícím článkem bude centrum společných služeb v Muzeu příhraničí, které má právě za úkol vyhledávat společné projekty a pomáhat s jejich uskutečněním.  Sylva Heidlerová