Navigace

Obsah

Seznam veřejných služeb DSO Kdyňsko

Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko č. 4/2019

Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko č. 3/2019

Schválený závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko, IČO 03176053 za rok 2018

Oznámení o konání valné hromady DSO Kdyňsko

Pozvánka na valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko

Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko č. 2/2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2018

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k 31.12.

Výkaz FIN k 31.12. 2018 DSO Kdyňsko - příloha

Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Schválený rozpočet Dobrovolného svazku Kdyňsko na rok 2019

Rozpočtové opatření 4 (2018)

Pozvánka na setkání starostů a valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko

Rozpočtové opatření 3 (2018)

Rozpočtové opatření 1 (2018)

Rozpočtové opatření 2 (2018)

Setkání starostů a valná hromada DSO Kdyňska (7. 6. 2018)

Schválený Závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2016

Informační zpravodaj

Rozpočtové opatření 1 (2017)

Rozpočtové opatření 2 (2017)

Rozpočtové opatření 3 (2017)

Rozpočtové opatření 4 (2017)

Rozpočtové opatření 5 (2017)

Rozpočtové opatření 6 (2017)

Rozpočtové opatření 7 (2017)

Rozpočtové opatření 8 (2017)

Přihláška na seminář "Škola obnovy venkova Šumava - Český les" (20. a 21. listopadu 2017),

Pozvánka na valnou hromadu DSO Kdyňsko (28. 11. 2017)

Komentář k návrhu rozpočtu DSO Kdyňsko na rok 2018 a Rozpočtovému vhledu 2019 - 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2017

Závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2017