Navigace

Obsah

Turistika

Mikroregion Kdyňsko se v souladu s rozvojovou strategií chce stát přitažlivějším místem pro domácí i zahraniční návštěvníky. Zaznělo to i na tiskové besedě při příležitosti ukončení dvou přeshraničních projektů společné propagace Kdyňska. I když řada členských obcí má své propagační materiály a webové stránky, jedná se vždy  o víceméně lokální záležitost bez jakýchkoli vazeb na širší území.  Proto právě dokončený projekt „Všerubská brána“ si dal za cíl alespoň částečně  propagovat významné turistické cíle na Kdyňsku jako celek. Původní představa, že každá členská obec bude mít svoji propagační skládačku vzala za své, když někteří starostové tvrdili, že mají dostatek vlastní kvalitní propagace a dokonce několik z nich na výzvu vůbec nereagovalo. Paradoxně to  napomohlo k publikacidosud nezveřejněných zajímavostí na Kdyňsku. Tištěné materiály jsou k dispozici na obecních úřadech členských obcí, v infocentru ve Kdyni a v bavorském Eschlkamu. Virtuální prohlídky turistických cílů v okolí Kdyně, můžete zhlédnout zde

S propagací Kdyňska úzce souvisí i co nejpřesnější lokalizace jednotlivých zajímavostí, aby je nalezl i neznalý návštěvník, který je na Kdyňsku vůbec poprvé. Jedním z mnoha příkladů jsou i nejrůznější naučné stezky, které informují o zajímavých skutečnostech. Proto si pracovníci centra společných služeb DSO Kdyňsko společně infocentrem rozhodli začít s postupnou  lokalizací většiny  naučných tras v okolí. V rámci přípravy využili i některé zkušenosti bavorských partnerů a zejména ocenili jejich koordinovaný postup při propagaci nejen jedné obce ale i území několika okresů pod stejnou marketinkovou značkou. Během projektu nebyly zmapovány jen stávajíci stezky, ale navrženy i nové, jako v případě Černíkova, kde vzniká okružní trasa z centra obce přes zříceniny hradů Pušperk a Ruchomperk, a zaniklou vesnici Stará Ves. Všechny trasy jsou vyznačeny v interaktivní mapě na webových stránkách Kdyňska. Projek je podpořen z Dispozičního fondu Euroregionu Šumava.

http://www.masceskyles.cz/modules/mapy/poi.php?lang=cs&web=masceskyles_&active=66#z=12&x=12.9344271&y=49.4589188

Publicita

 

Bezpečí na kole a cykloturismus - internetový průvodce

 

 

Hipoturistika

Na Kdyňsku vznikla nová hipostezka

Pro milovníky hipoturistiky, nebo-li cestování na koni, byla na Kdyňsku vytvořena nová speciální stezka. Trasa povede přes hraniční přechod Prášily do Hartmanic, Velhartic, Podolí, Klatov, Úborska, Kdyně až na hraniční přechod Všeruby. V rámci projektu „Zázemí pro hipostezky“ vzniklo při trase šest kruhových ohrad, kryté přístřešky s odpočívadlem pro jezdce, úvaziště a 11 dřevěných stojanů s informačními tabulemi a mapou jednotlivých záchytných bodů. V těchto zastávkách si mohou jezdci i koně odpočinout, občerstvit se a v některých je i možnost ubytovat se. Nositelem projektu je město Hartmanice. Celý projekt byl podpořen z prostředků INTERREG III A. V rámci projektu byla také vydána celobarevná publikace s podrobným popisem jednotlivých zázemí a s mapou, kde jsou jednotlivé stanice zakresleny.

Během letošního léta byla vybraná trasa, kudy koňská cesta povede na Kdyňsku. Vybraná cesta vede z hraničního přechodu Všeruby podél státní hranice do Pomezí, pak pokračuje přes Chodskou Lhotu k Dobré Vodě u Pocinovic a dál směrem na Miletice. Zde prozatím hipostezka končí. V budoucnu by trasa měla pokračovat podél česko – bavorských hranic přes Hartmanice a Kašperské Hory a napojit se na existující cesty v jižních Čechách.

Brožura ve formátu PDF (482 kB) ke stažení zde.