Navigace

Obsah

Proč je kdyňská synagoga tak výjimečná?

 

Velmi dobře je zachován interiér synagogy v téměř původním stavu. Je dochována původní výmalba kleneb a stropu pod galerií, skoro veškerý mobiliář, tzn. 6 lavic v sále a 4 na galerii, původní konstrukce sloupů, schránka na Tóru s částí plastické výzdoby a vnitřních maleb, složení podlahy (barevné dlaždice, kámen, dřevo) a podium pro předčítání modliteb.

Nezachovaly se původní okenní rámy, zábradlí pódia, lustr a svícny při aronu. Dochována je i část původního inventáře kultových předmětů kdyňské synagogy ve sbírkách Židovského muzea v Praze.

Jde o tzv. podélný typ synagogy spojený se školou a obydlím rabína nebo kantora postavený v 2. polovině 19. století, kdy se začínají projevovat zcela nové koncepce v synagogální architektuře. V tomto případě synagoga ve Kdyni navazuje svojí stavbou a funkcemi na zhruba o 100 let starší typy synagog stavěných v Čechách. V podobně původním stavu není již takový objekt nikde doložen. Díky tomu jsou zde dobře čitelné specifické funkce, které vždy byly součástí židovského náboženského života, jako například sklep, kde patrně bývala rituální lázeň zvaná mikve.