Navigace

Obsah

Turistika

Hipoturistika

 

Na Kdyňsku vznikla nová hipostezka

Pro milovníky hipoturistiky, nebo-li cestování na koni, byla na Kdyňsku vytvořena nová speciální stezka. Trasa povede přes hraniční přechod Prášily do Hartmanic, Velhartic, Podolí, Klatov, Úborska, Kdyně až na hraniční přechod Všeruby. V rámci projektu „Zázemí pro hipostezky“ vzniklo při trase šest kruhových ohrad, kryté přístřešky s odpočívadlem pro jezdce, úvaziště a 11 dřevěných stojanů s informačními tabulemi a mapou jednotlivých záchytných bodů. V těchto zastávkách si mohou jezdci i koně odpočinout, občerstvit se a v některých je i možnost ubytovat se. Nositelem projektu je město Hartmanice. Celý projekt byl podpořen z prostředků INTERREG III A. V rámci projektu byla také vydána celobarevná publikace s podrobným popisem jednotlivých zázemí a s mapou, kde jsou jednotlivé stanice zakresleny.

Během letošního léta byla vybraná trasa, kudy koňská cesta povede na Kdyňsku. Vybraná cesta vede z hraničního přechodu Všeruby podél státní hranice do Pomezí, pak pokračuje přes Chodskou Lhotu k Dobré Vodě u Pocinovic a dál směrem na Miletice. Zde prozatím hipostezka končí. V budoucnu by trasa měla pokračovat podél česko – bavorských hranic přes Hartmanice a Kašperské Hory a napojit se na existující cesty v jižních Čechách.

Brožura ve formátu PDF (482 kB) ke stažení zde.